230.000 investeringsbereide bezoekers vanuit de hele wereld zorgen voor uitstekende stemming bij K 2016

This article is available in the following languages:

Exposanten berichten over talrijke zakendeals

Beduidend meer gasten van overzee – vooral Azië sterk vertegenwoordigd

De internationale kunststof- en rubberindustrie presenteert zich in topvorm. Ze profiteert van een wereldwijd groeiende en kwalitatief veeleisende eindgebruikersmarkt en kent voor een indrukwekkende investeringskracht langs de hele waardeketen. De uitzonderlijk goede economische situatie van deze sector en de positieve toekomstperspectieven drukten hun stempel op ’s werelds grootste beurs voor de branche en zorgden in Düsseldorf voor een uitstekende stemming onder de 3.285 exposanten van K 2016. De ondernemingen spraken over en grote hoeveelheid nieuwe klantencontacten welke in veel gevallen al tijdens de acht beursdagen tot concrete orders leidden. Ulrich Reifenhäuser, voorzitter van de exposantenraad van K 2016, vatte het kort en bondig samen: “Een dergelijke hoeveelheid beslissingsbevoegde en investeringsbereide klanten heb ik niet eerder op een beurs meegemaakt! Het aantal en de hoogte van de orders die hier - deels geheel spontaan - zijn geplaatst, maar ook de vele concrete aanvragen voor nieuwe projecten overstijgen onze verwachtingen ruim. Het was vanaf de eerste beursdag duidelijk, dat de klanten niet alleen informatie in wilden winnen over nieuwe technologieën, maar deze ook aan wilden schaffen. In al onze afnemersbranches en in alle regio’s in de wereld wordt krachtig geïnvesteerd!” 

Deze inschatting was in alle segmenten van de beurs merkbaar. De exposanten bevestigden eenduidig dat de vakbezoekers zeer serieus waren tijdens de zakelijke onderhandelingen en een uitgesproken bereidwilligheid tot investeren toonden. Bovendien werd eens te meer de toegenomen internationaliteit en de zeer grote vakcompetentie van de bezoekers aangehaald en tevens het feit dat bovengemiddeld veel topmanagers en ondernemers naar Düsseldorf waren gekomen.

Er konden 230.000 vakbezoekers uit meer dan 160 landen tijdens de acht dagen van K 2016 in de beurshallen worden begroet. Werner Matthias Dornscheidt, voorzitter van de directie van Messe Düsseldorf, is enthousiast: “Alleen al het aantal experts dat K 2016 heeft bezocht, bevestigt op indrukwekkende wijze de aantrekkingskracht en de betekenis van de beurs – dit aantal ligt beduidend hoger dan tijdens het vorige evenement van 2013. En wat nog veel belangrijk is: de samenstelling van de vakbezoekers laat niets te wensen over. We kunnen een constant goed niveau van de vraag uit Duitsland en een bovengemiddeld sterk gegroeide interesse uit het buitenland, en dan vooral van overzee, noteren. De hele wereld weet, dat K in Düsseldorf het innovatieplatform van de gehele branche is. Een bezoek hier is onmisbaar voor iedereen die wil kunnen concurreren.” 

Aan het vorige evenement in 2013 hebben 218.000 bezoekers en 3.220 exposanten deelgenomen. 

Het resultaat van de bezoekersenquête onderbouwt de inschatting van de exposanten dat de internationaliteit van de gasten is toegenomen: rond de 70 procent kwam uit het buitenland. Meer dan 40 procent van alle buitenlandse bezoekers kwam van overzee; zelfs uit Ethiopië, Bangladesh, Costa Rica, Ivoorkust, Jamaica, Oman, Madagaskar, Mauritius, Suriname, en Togo kwamen ze naar de beurs aan de Rijn. Het aandeel van experts uit Azië vormde naar verwachting de grootste groep buitenlandse bezoekers en was zelfs toegenomen: bijna 30.000 vaklieden reisden uit Zuid-, Oost- en Centraal-Azië naar K. Gasten uit India waren daarbij het sterkst vertegenwoordigd, en het aantal bezoekers uit China, Zuid-Korea en Iran was zeer sterk toegenomen. 

Het aantal bezoekers uit de USA en Canada is met circa 6 procent van alle buitenlandse bezoekers vrijwel constant gebleven. 

Bij de gasten uit de Europese buurlanden domineerde met ruim 10.000 bezoekers Italië, gevolgd door Nederland (rond de 9.500), Frankrijk (rond de 6.700), België (rond de 6.300), Spanje en Polen (ieder rond de 5.000). De interesse uit Turkije, Hongarije en Griekenland is duidelijk toegenomen. 

Over alle landsgrenzen heen geldt dat het aandeel van leidinggevenden onder de vakbezoekers uitzonderlijk groot was. Rond twee derde behoort tot het top- en middenmanagement. Bijna 60 procent is doorslaggevend of meebeslissend bij investeringen binnen hun onderneming betrokken. Bij de beslissing welke investeringen er worden gedaan, speelt K een grote rol: rond de helft van de bezoekers gaf aan tot de beurs te wachten voordat er definitieve beslissingen met betrekking tot aankopen worden genomen. 

De exposanten binnen alle aanbodsegmenten hebben zich maandenlang op K 2016 voorbereid om met overtuigende innovaties de concurrentie aan te kunnen gaan. Ze kregen daarvoor veel waardering: de vakbezoekers waren lovend over de grote hoeveelheid technologische nieuwe ontwikkelingen die door de grondstofproducenten, machinebouwers en producenten van halffabricaten en technische onderdelen aan hen werden gepresenteerd. Meer dan 70 procent van de gasten bevestigde informatie over noviteiten en trends te hebben gekregen. Deze nieuwe inzichten wilden talrijke bezoekers naar eigen zeggen onmiddellijk in investeringen omzetten: 60 procent van de industriële beslissers gaf aan met concrete aankoopplannen naar de beurs te zijn gekomen, 58 procent had inmiddels nieuwe leveranciers gevonden. Met de nieuwe aankopen streven de bezoekers vooral drie doelen voor hun onderneming na: uitbreiding van het productspectrum, uitbouwen van de productiecapaciteit, toename van de efficiëntie. De resultaten van de bezoekersenquête bevestigen tevens de positieve economische situatie bij de afnemersbranches van de kunststof- en rubberindustrie: rond de 60 procent beoordeelde de actuele situatie met ‘zeer goed’ en ‘goed’, en eenzelfde aantal verwachtte zelfs een verbetering in de komende twaalf maanden.

Energie-, materiaal- en resource-efficiëntie waren de dominerende thema’s van K 2016 maar er was ook veel interesse voor nieuwe werkstoffen, innovatieve recyclings-concepten, nieuwe toepassingssegmenten voor biokunststoffen en additieve productie. Smart, snelle, flexibele installaties en services waren bij de klanten erg in trek; industrie 4.0 beheerste niet alleen de lezingen en discussierondes, maar was ook zeer praktisch bij veel stands merkbaar. Ulrich Reifenhäuser zegt daarover: “De mogelijkheid die het ‘internet der dingen’ biedt, wekt grote, serieuze interesse – vooral bij jongere, IT-georiënteerde klanten vanuit de hele wereld. Industrie 4.0 is een thema van de toekomst dat ons nog vele jaren bezig zal houden.” De machine- en installatiebouw, met meer dan 1.900 exposanten het grootste tentoonstellingssegment van K 2016, stond ook in het middelpunt van de interesse van de bezoekers. Ruim twee derde van alle geënquêteerde experts noemde dit segment als eerste. 46 procent gaf aan voornamelijk in grond- en hulpstoffen te zijn geïnteresseerd, voor 25 procent waren halffabricaten en technische onderdelen uit kunststof en rubber de voornaamste reden van hun komst (er waren meerdere antwoorden mogelijk). De rubberbranche, hoewel de kleinste sector, was op K 2016 duidelijk aanwezig en onderbouwde haar betekenis voor onder meer mobiliteit, vrije tijd, huishouden en energie. 

De bezoekers stamden uit alle belangrijke gebruikersbranches – van de bouwsector, de voertuigbouw, de verpakkingssector en de elektro- en medische technologie tot aan de landbouwsector. In totaal werden er weer uitstekende cijfers toegekend aan het aanbod in de 19 beurshallen: 97 procent gaf aan het doel van hun bezoek volledig te hebben verwezenlijkt, 96 procent was onder de indruk van het aanbod van K 2016. 

Ook het vakprogramma van K 2016 kon rekenen op veel waardering van de vaklieden van over de hele wereld, en dan vooral de speciale tentoonstelling met de titel ‘Plastics shape the future’ en de Science Campus. De speciale tentoonstelling, het centrale forum voor het vergaren van informatie en het uitwisselen van gedachten en meningen in hal 6, completeerde al weer voor de negende keer het tentoonstellingsaanbod van K. In dit jaar werd in het kader van afzonderlijke themadagen duidelijk gemaakt hoezeer kunststoffen de vormgeving van de moderne levensruimte beïnvloeden. Er stonden daarbij zowel vakinhoudelijke discussies als korte presentaties, sportief vermaak en spannende experimenten op het programma. In de Science Campus kregen exposanten en bezoekers van K 2016 een gecomprimeerd overzicht op wetenschappelijke activiteiten en resultaten uit de kunststof- en rubbersector en hadden ze de mogelijkheid om met talrijke hogescholen, instituten en ondersteunende organisaties in contact te treden. 

De volgende K vindt van 16 tot en met 23 oktober 2019 in Düsseldorf plaats.

Missing oid="" parameter in dim_it:include_content Tag