K 2016 Düsseldorf – motor voor innovatie en internationale business

In oktober presenteren meer dan 3.000 ondernemingen uit de kunststof- en rubberbranche toonaangevende product-, proces- en probleemoplossingen

De groeiende wereldbevolking, de toenemende urbanisering, een groeiende energiebehoefte, het verdwijnen van resources, de klimaatverschuivingen – allemaal grote uitdagingen die gemeesterd moeten worden. De mondiale opgave vraagt om creatieve koppen, innovatieve technologieën en materiaal met veel mogelijkheden. Van 19 tot en met 26 oktober 2016 komt de kunststof- en rubberbranche op K 2016 in Düsseldorf bijeen om hun oplossingen te presenteren. Als ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de branche en haar industriële toepassingen, verbindt K de algemene trends van de branche met de toepassingsgebieden van de toekomst. K heeft zich niet alleen als hét innovatie- en businessplatform voor producenten van grondstoffen, kunststof- en rubbermachines en voor verwerkende ondernemingen bewezen, maar ook voor geïnteresseerde partijen die met de producten werken.

K 2016 is al geruime tijd volgeboekt. Er zullen meer dan 3.000 exposanten uit ruim 50 landen deelnemen. Aanbieders uit Europa, en dan met name uit Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Turkije, maar zeker ook uit de VS zijn wederom sterk vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is K een afspiegeling van de veranderingen binnen de wereldmarkt: het aantal Aziatische ondernemingen en de tentoonstellingsoppervlakte die zij afnemen neemt sinds enkele jaren beduidend toe. Vooral China, Taiwan, India, Japan en Zuid-Korea maken met hun sterke presentaties veel indruk. Door de veelzijdigheid en internationaliteit van de bedrijven hebben bezoekers de garantie dat de grote thema’s van de branche – en dan vooral energie-, resources- en materiaalefficiëntie – net zo sterk aan bod zullen komen als speciale segmenten.

Tijdens K 2016 zal opnieuw het hele beursterrein van Düsseldorf in beslag worden genomen. De exposerende firma’s zullen in alle 19 hallen op circa 170.000 vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte hun aanbod presenteren. De hallen zijn overzichtelijk naar segment ingedeeld:

  • Machines en uitrustingen
  • Grondstoffen, hulpstoffen
  • Halffabricaten, technische onderdelen en producten uit versterkte kunststoffen
  • Dienstverlening

Machines en uitrusting – wereldpremières

De grootste exposantengroep van K, te weten de producenten van machines en installaties, zal met een groot aantal wereldpremières aan de start verschijnen. Ze bezetten twee derde van het totale tentoonstellingsoppervlakte en zijn in de hallen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 17 te vinden. Nu al werken ingenieurs en machinebouwers overal ter wereld er onder hoge druk aan om in oktober nieuwe, complexe productie-eenheden in een lopend proces te kunnen presenteren. Nergens anders zijn de voorwaarden beter om met een noviteit wereldwijde aandacht te genereren dan op K, daar geen ander evenement op aarde een vakkundiger en internationaler publiek kent.

Grond- en hulpstoffen – het materiaal van de toekomst

De aanbieders van grond- en hulpstoffen presenteren de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderzoek naar polymeren, materiaal dat door de toenemende resources-efficiëntie aan een evenwichtige economische en ecologische balans bijdraagt. Naast de optimalisering van standaard kunststoffen zullen additieve stoffen en vulstoffen, bio- en functionele polymeren maar ook zelfversterkende polymeren belangrijke thema’s zijn.

Halffabricaten, technische onderdelen en versterkte kunststofproducten – een groeimarkt

De branche onderscheidt zich door haar hoge innovatiekracht en een veelzijdig productpalet. Meer dan voorheen wordt voor energie- en milieubesparende producten gekozen zodat men aan de meest pretentieuze eisen kan voldoen. De aanbieders van grondstoffen, halffabricaten en technische onderdelen presenteren hun aanbod in de hallen 5 tot en met 8b.

Prestatiebarometer van de branche

Op K 2016 wordt de complete waardeketen van de branche in een unieke breedte en diepte gepresenteerd. Daarbij speelt ook rubber een belangrijke rol. Weliswaar is deze sector vergeleken bij de kunststofindustrie een kleiner segment, maar het speelt voor belangrijke afnemersbranches de hoofdrol en is zeer innovaties. De ‘Gummistrasse’ in hal 6 is een onmisbaar onderdeel van K Düsseldorf en wordt door bezoekers zeer gewaardeerd.

K is de prestatiebarometer van de hele branche en de mondiale marktplaats voor innovaties. Hier komen experts uit de kunststof- en rubberbranche bijeen om het prestatievermogen van hun branche te demonsteren en de actuele en visionaire toepassingsmogelijkheden van kunststof en rubber aan professionals uit de voertuigbouw, de verpakkingsindustrie, elektrotechniek, de elektronica en communicatie, het bouwwezen, de medische technologie en de lucht- en ruimtevaart te presenteren.

Polymeren drukken stempel op ontwikkeling

Als het om de toepassing van kunststoffen voor levensmiddelenverpakkingen gaat, en dan met name om het beschermen van de inhoud, het garanderen van de hygiëne, het informeren van de consument, het vergemakkelijken van de opslag en het transport en het kunnen registreren of een product nog in de originele toestand verkeert, komen we bij het punt van consumentenveiligheid. Rond een derde van de wereldwijde kunststofproductie is voor verpakkingen bestemd. Daarbij is het gemiddelde gewicht van de verpakking van een product in het verleden steeds verder gereduceerd. Er wordt dus steeds meer met steeds minder verpakt.

Of op het gebied van mobiliteit: sinds jaren stijgt het aandeel van polymeren bij voertuigen en vliegtuigen. In vergelijking met traditionele materialen bieden kunststoffen en kunststof composieten gelijke of betere fysische en mechanische eigenschappen maar zijn daarbij echter beduidend lichter. Kunststoffen genereren zodoende besparingsmogelijkheden op het gebied van de kosten, het gebruik van resources en de emissie.

Of op het gebied van bouwen en wonen: voor de bouwindustrie is de grondstof op basis van zijn veelzijdigheid en de unieke eigenschappen ondertussen onvervangbaar geworden. Het wordt onder meer bij vensterprofielen, kabelkanalen, dakbedekking, isolatie, vloeren of als dempstof gebruikt. Zo beschermt kunststof tegen kou, hitte en geluid. Ook bij leidingen voor drink- en afvalwatersystemen domineren bij nieuwe installaties tegenwoordig buizen van kunststof daar deze goedkoper zijn en langer meegaan. En bij de productie van regeneratieve energie door middel van wind- en fotovoltaïsche installaties is kunststof ook sterk vertegenwoordigd.

K hield en houdt altijd de vinger aan de pols van technologische ontwikkelingen. Dit wordt vooral duidelijk op de stands van exposanten, maar blijkt ook uit het vakprogramma dat een echte meerwaarde voor de bezoekers betekent. De speciale tentoonstelling en Science Campus, Bioplastics Business Breakfasts en Design Chain Conference, 3D fab + print en de Kunststof-opleidingsinitiatieven focussen op bijzondere aspecten en thema’s van de branche en bieden de mogelijkheid om gericht informatie in te winnen.

Speciale tentoonstelling ‘Plastics shape the future’

De speciale tentoonstelling “Plastics shape het future’ verduidelijkt in welke mate kunststoffen de moderne levensruimtes vormgeven – en wel in functioneel, esthetisch als in duurzaam opzicht. Er worden zowel economische als ecologische aspecten gethematiseerd, maar ook problemen als plastic afval in de wereldzeeën wordt niet geschuwd.

Het programma van de speciale tentoonstelling in hal 6 bestaat uit presentaties en een innovatieve standvormgeving. Er zijn VIP-lezingen, discussierondes en activiteiten. Gedurende alle beursdagen zullen ideeën van scholieren en studenten over hoe de toekomst vormgegeven kan worden, de gedachtestroom op gang brengen.

De speciale tentoonstelling, een project van de Duitse kunststofindustrie onder auspiciën van PlasticsEurope Deutschland e.V. en Messe Düsseldorf, vult alweer voor de 9e keer het tentoonstellingsaanbod van K aan.

Science Campus: dialoog tussen onderzoek en bedrijfsleven

De Science Campus maakt het voor exposanten en bezoekers van K 2016 mogelijk om een geconcentreerd overzicht te krijgen op wetenschappelijke activiteiten en resultaten van de kunststof- en rubbersector, en ervaringen uit te wisselen met ondernemingen en hogescholen. In vergelijking met de première in 2013 zal de Science Campus nu een groter oppervlakte en een toegenomen aantal deelnemende hogescholen, instituten en ontwikkelingsmaatschappijen kennen. In het centrum van de Science Campus worden bovendien vier belangrijke thema’s gepresenteerd die de marktontwikkeling binnen de branche in de komende jaren duurzaam zullen beïnvloeden. Dit zijn:

  • Resources-efficiëntie
  • Digitalisering van de waardeketen / Industrie 4.0
  • Nieuwe materialen
  • Lichte bouwmaterialen

Daarnaast staat ook de wetenschappelijke opleiding centraal. Wetenschappers van de ‘Innovatiekring van K 2016’ respectievelijk de teams uit haar instituten zullen deze belangrijke thema’s voorbereiden. De thema’s van de Science Campus worden ook in de presentatie van de exposanten, de speciale tentoonstelling ‘Plastics shape the future’ en het Innovation Compass weerspiegeld.

3D fab+print

Er is vrijwel geen technologie binnen de industrie waarover zo intensief wordt gesproken als over de 3D-print. Wereldwijd nemen additieve productieprocessen gebruikers uit de design- en verpakkingsindustrie, lucht- en ruimtevaar, automobielbouw, tandheelkundige en medische technologie, en de machine en installatiebouwers in beslag. Ook op K 2016 zal het thema 3D-print een rol spelen. Messe Düsseldorf heeft drie jaar geleden het merk 3D fab+print in het leven geroepen zodat er meer focus op dit thema van de toekomst komt te liggen, niet alleen op K maar bijvoorbeeld ook op drupa - ’s werelds toonaangevende beurs voor print en crossmedia solutions, op MEDICA – World Forum for Medicine, en COMPAMED – Hightech Solutions for Medical Technology. Samen met KCI Publishing BV worden in het portaal www.3dfabprint.com actuele state-of-the-art-technologieën gepresenteerd, en tevens visies en spannende best-practice-cases. Tijdens K 2016 worden alle exposanten die oplossingen gericht op het segment additieve productieprocessen aanbieden, in een separate brochure gepresenteerd.

Mogelijkheden en kansen van biokunststoffen

Biokunststoffen hebben als aanvulling op of deels als alternatief voor traditionele kunststoffen in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Een discussie over de pro’s en contra’s, de toekomstige rol en het marktpotentieel van biokunststoffen – zowel bio-gebaseerde als ook biologisch afbreekbare kunststoffen – houdt de toekomstgerichte industrie bezig. Wie informatie in wil winnen over de potentieel en kansen, vindt hiervoor op de stands van exposanten op K 2016 voldoenden mogelijkheid. Daarnaast worden door het bioplastics Magazine in samenwerking met Messe Düsseldorf drie evenementen voor het verdiepen van de kennis aangeboden: in de ochtenden van 20 tot en met 22 oktober, wordt in het kader van de Bioplastics Business Breakfasts actuele informatie gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.

Design Chain Conference

De première op K 2013 werd zeer positief ontvangen en nu zal de conferentie Design Chain@K van Crain Communications opnieuw een blik in de praktische en technische aspecten van innovaties in de designketen bieden. Het evenement opent voor zowel designers als grondstofondernemingen de mogelijkheid om het gebruik van polymeren in verschillende productiesegmenten te tonen. Het zal onder meer om voorbeelden uit de automobiel- en medische branche, de consumer electronics-sector en de verpakkingsindustrie gaan.

Bevordering van jong talent op K 2016

Het doel van het kunststof-opleidingsinitiatief KAI is om de veelzijdige en perspectiefrijke werkvelden van de kunststofindustrie onder de aandacht van jonge mensen te brengen. Met activiteiten die van tentoonstellingen via gehoste discussierondes tot aan experimenten reikt, moeten jonge talenten de weg naar de branche vinden. Het initiatief KAI wordt door de Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) e.V., verschillende organisaties en instituten en Messe Düsseldorf gedragen.

Uitstekende waardering van vakbezoekers

Hoe belangrijk K voor de branche is, blijkt niet alleen uit het aantal exposanten en de kwaliteit van het aanbod maar ook uit de vakbezoekers. In oktober 2013 kwamen 218.000 bezoekers uit meer dan 100 landen naar Düsseldorf en ook voor de komende editie wordt eenzelfde opkomst verwacht. 59 procent van alle bezoekers komt uit het buitenland naar K; de sterkste internationale bezoekerscontingenten stammen uit Nederland, India, Frankrijk, België, de VS, Italië en Groot-Brittanië. Het oordeel dat de experts na hun beursbezoek gaven, was ondubbelzinnig: meer dan 90 procent was zeer onder de indruk van de kennis, de noviteiten en de technische oplossingen. Met name de innovatiedichtheid en de aanwezigheid van marktleiders werd door de bezoekers met zeer goede cijfers gewaardeerd. En dit geldt niet alleen voor de producenten van kunststof- en rubberproducten. Ook de industriële eindafnemers kennen en waarderen K sinds geruime tijd, en bezoeken de beurs om nieuwe ideeën voor hun branche en hun producten mee naar huis te nemen.

Smarte online-services

Messe Düsseldorf schrijft Service met een hoofdletter zodat iedereen die in oktober in Düsseldorf in gesprek wil gaan met industriële partners de beursdeelname snel en eenvoudig kan organiseren. Op de eerste plaats de multimediale presentie van K 2016: kanalen op twitter, Facebook, LinkedIn en last but not least het web-portaal k-online.com houden alle geïnteresseerden voor, tijdens en na de beurs op de hoogte. Wetenswaardige noviteiten van de complete branche en handige tips rond de beurs zelf bieden een belangrijke informatievoorsprong. Vanaf maart 2016 presenteren de exposanten van K 2016 het bedrijf en hun portfolio in de exposantendatabank. Voor bezoekers is dit een optimale ondersteuning bij het zoeken naar firma’s, aanbiedingen en productinformatie.

Het portaal ondersteunt bezoekers met gepersonaliseerde services zoals het notitieboek MyOrganizer, MyCalendar voor het online maken van afspraken en MyCatalogue voor de samenstelling van een individuele beurscatalogus. Tips voor de reis naar Düsseldorf en het verblijf in de stad – inclusief de mogelijkheid om online een hotel te reserveren - ronden het aanbod af.

Ook de mogelijkheid om direct via het internet een entreekaart te kopen, als code te downloaden of als @home uit te printen is zeer praktisch.

Het voordeel van een eTicket is met name de korting op de prijs: zo kost een dagkaart 49 euro terwijl de prijs aan de kassa in Düsseldorf 65 euro bedraagt. Een driedagenkaart kost online 108 euro en aan de kassa 135 euro. Een entreekaart die in de voorverkoop is aangeschaft, biedt meer voordelen: al op de heenreis naar het beursterrein geldt de kaart als vervoersbewijs voor alle verkeersmiddelen van het openbaar vervoer in de regio Rhein-Ruhr.

Met de K-app is alle belangrijke informatie ook mobiel beschikbaar. De complete exposantengegevens en veel andere feiten en cijfers kunnen op iedere smartphone worden gedownload zodat de app voor en tijdens het bezoek aan Düsseldorf de perfecte begeleider is.

Persoonlijke service in eigen land

Ook het internationale hart van buitenlandse vertegenwoordigers biedt een omvangrijk serviceaanbod. Messe Düsseldorf is met 71 kantoren wereldwijd vertegenwoordigd. Voor bezoekers, exposanten en journalisten betekent dit talrijke voordelen. Men krijgt ter plaatse in de eigen landstaal optimale ondersteuning en praktische tips. Ook bij de reisplanning of de hotelreservering wordt men geholpen, vaak met bijzonder aantrekkelijke arrangementen.

Korte wegen naar Düsseldorf

In Düsseldorf aangekomen kunnen gasten naast een functioneel beursterrein ook een zeer goede infrastructuur op het gebied van communicatie, verkeer, overnachtingen en entertainment verwachten. Van de luchthaven Düsseldorf rijdt een shuttlebus in korte tijd naar de beurs en ook de taxi is in no time op de plaats van bestemming.

Ook de afstand van het beursterrein naar de binnenstad van Düsseldorf is kort. Düsseldorf is niet alleen het centrum voor media en internationale business; de stad biedt ook na afloop van de beurs een aantrekkelijk programma. Met de talrijke restaurants en pubs in de beroemde Altstadt, de elegante en excentrieke winkels, meer dan 20 musea, de opera en nog veel meer is er voor ieder wat wils.

Blik naar de toekomst – vanaf 19 oktober 2016

Met de hoogste innovatiedichtheid wereldwijd is K hét business- en informatieplatform met blik naar de toekomst. Toonaangevende producten en oplossingen en een groot aantal onderzoeksinstituten maken de beurs dé hotspot voor visionaire impulsen en ontwikkelingen. De industrie en het wetenschappelijk onderzoek openen samen met experts uit de branche de toekomstperspectieven en –scenario’s van de kunststof- en rubberindustrie. Iedereen die de beurs kent, weet dat dit geen holle frasen zijn. Op K 2016 worden ideeën omgezet in goede zaken. Vanaf 19 oktober zullen exposanten en vakbezoekers hier het bewijs voor leveren.

Juni 2016

 


Contact

Persafdeling K 2016

Eva Rugenstein / Desislava Angelova / Sabrina Giewald

Tel.: +49-211-4560 240 / Fax.: +49-211-4560 8548